ATV310HU40N4E

Biến tần ATV310HU40N4E

Công suất: 3 pha 380…460V: 5.5kW (2 hp).

Nguồn cấp: 3 pha 380…460 V