ATV71HU75N4

ATV71 là dòng biến tần có dải công suất rộng từ 0.37 đến 630KW.
– Loại 1 pha điện áp 200…240V 50/60H
– Loại 3 pha điện áp 200…240V 50/60Hz
– Loại 3 pha điện áp 380…480V 50/60Hz
– Loại 3 pha điện áp 500V 50/60Hz