ATV630D18N4

ATV630 là bộ biến tần IP 21, cho Động cơ đồng bộ và không đồng bộ 3 pha
– Loại gắn tường IP 21 / UL Loại 1 từ 0,75 đến 315 kW / 1 đến 500 HP.
– Loại đứng sàn IP 21 và IP 54 từ 110 đến 315 kW