ATV312HU55M3

Biến tần ATV312 cho động cơ không đồng bộ ba pha. Cấp điện áp vào 1 pha / 3 pha 240VAC hoặc 3 pha 380 V AC

Công suất :
– 0.18 to 2.2 kW, 240 V 1pha
– 0.18 to 15 kW, 240 V 3 pha
– 0.37 to 15kW, 380 V 3 pha