ATV930U30M3

ATV930 là một series nằm trong Dòng sản phẩm ALTIVAR PROCESS ATV900, có dải công suất rộng cho nhiều mục đích sử dụng, cụ thể như sau:
– Loại 3 pha, 200…240V, gắn tường có dải công suất từ 0.75kW đến 75 kW
– Loại 3 pha, 380…480V, gắn tường có dải công suất từ 0.75 kW đến 160 kW
– Loại 3 pha, 380…480V, đứng sàn có dải công suất từ 110 kW đến 315 kW