Thiết bị đóng cắt MCB A9K24440 Schneider gồm 4 pha, dòng đóng cắt 40A, đường cong loại C. Điện áp thử nghiệm xung 4kV, dòng ngắn mạch 6 KA. Thông tin kỹ thuật của sản phẩm được trình bày qua bảng sau đây.

Mô tả chi tiết MCB A9K24440 Schneider

Tên sản phẩm  Aptomat MCB A9K24440 Schneider
 Số pha được thiết kế sẵn  4 Pha
 Điện áp định mức  400V
 Dòng đóng cắt  40A
 Đường cong  loại C
 Dòng ngắn mạch  6 KA
 Điện áp thử nghiệm xung (Uimp)   4kV


Một số ứng dụng chính A9K24440 Schneider sở hữu

Dùng MCB A9K24440 Schneider để kiểm soát, bảo vệ quá tải ngắn mạch:

+ Công nghiệp, thương mại và xây dựng.

+ Dùng để bảo vệ tốt cho động cơ.
+ Đặc biệt, trong các môi trường ô nhiễm hoặc viễn thông.

 

Đơn vị Hợp Long chuyên phân phối Aptomat MCB A9K24440 Schneider chất lượng – giá ưu đãi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *