ATV310HU15N4E

ATV310H075N4E

QUICK OVERVIEW

Biến tần ATV310H075N4E

Công suất: 3 pha 380…460V: 0.75kW (1 hp).

Nguồn cấp: 3 pha 380…460 V