ATV310HU15N4E

ATV310HD11N4E

QUICK OVERVIEW

Biến tần ATV310HD11N4E

Công suất: 3 pha 380…460V: 11 kW (15 hp).

Nguồn cấp: 3 pha 380…460 V