ATV310HU15N4E

ATV310HU15N4E

QUICK OVERVIEW

Biến tần ATV310HU15N4E

Công suất: 3 pha 380…460V: 1.5 kW (2 hp).

Nguồn cấp: 3 pha 380…460 V