Biến tần Schneider

biến tần atv320

 • ATV320U40M3C

  Biến tần ATV320U40M3C Schneider

  • Công suất: 4 kW, 5 hp (Tải nặng)
  • Nguồn cấp (sai số nguồn cấp cho phép): 3 pha 200 … 240 V (- 15 … 10%), 50 … 60 Hz (- 5 … 5%)
  •  Dòng điện: 23.8A tại 200 V (Tải nặng), 19.9A tại 240 V (Tải nặng)
  •  Dải tần số: 0.1 … 599 Hz
  •  Hãng sản xuất: Schneider
 • ATV320U02M3C

  Biến tần ATV320U02M3C Schneider

  • Công suất: 0.18 kW, 0.25hp (tải nặng)
  • Nguồn cấp (sai số nguồn cấp cho phép): 3 pha 200 … 240 V (- 15 … 10%), 50 … 60 Hz (- 5 … 5%)
  •  Dòng điện: 2A tại 200 V (Tải nặng), 1.7A tại 240 V (Tải nặng)
  •  Dải tần số: 0.1 … 599 Hz
  •  Hãng sản xuất: Schneider
 • ATV320D15N4B

  Biến tần ATV320D15N4B Schneider

  • Công suất: 15 kW, 20 hp (Tải nặng)
  • Nguồn cấp (sai số nguồn cấp cho phép): 3  pha 380…500 V (- 15…10 %), 50…60 Hz (- 5…5 %)
  • Dòng điện: 47.3 A tại 380 V (Tải nặng), 33.3 A tại 500 V (Tải nặng)
  • Dải tần số: 0.1…599 Hz
  •  Hãng sản xuất: Schneider
 • ATV320U11N4B

  Biến tần ATV320U11N4B Schneider

  • Công suất: 1.1 kW, 1.5 hp (Tải nặng)
  • Nguồn cấp (sai số nguồn cấp cho phép): 3  pha 380…500 V (- 15…10 %), 50…60 Hz (- 5…5 %)
  • Dòng điện: 5 A tại 380 V (Tải nặng), 3.8 A tại 500 V (Tải nặng)
  • Dải tần số: 0.1…599 Hz
  •  Hãng sản xuất: Schneider
 • ATV320U11N4C

  Biến tần ATV320U11N4C Schneider

  • Công suất: 1.1 kW, 1.5 hp (Tải nặng)
  • Nguồn cấp (sai số nguồn cấp cho phép): 3  pha 380…500 V (- 15…10 %), 50…60 Hz (- 5…5 %)
  • Dòng điện: 5 A tại 380 V (Tải nặng), 3.8 A tại 500 V (Tải nặng)
  • Dải tần số: 0.1…599 Hz
  •  Hãng sản xuất: Schneider
 • ATV320U30M3C

  Biến tần ATV320U30M3C Schneider

  • Công suất: 3 kW
  • Nguồn cấp (sai số nguồn cấp cho phép): 3 pha 200 … 240 V (- 15 … 10%), 50 … 60 Hz (- 5 … 5%)
  •  Dòng điện: 19A tại 200 V (Tải nặng), 15.9A tại 240 V (Tải nặng)
  •  Dải tần số: 0.1 … 599 Hz
  •  Hãng sản xuất: Schneider
 • ATV320U22M2C

  Biến tần ATV320U22M2C Schneider

  • Công suất: 2.2 kW, 3hp (tải nặng)
  • Nguồn cấp (sai số nguồn cấp cho phép): 3 pha 200 … 240 V (- 15 … 10%), 50 … 60 Hz (- 5 … 5%)
  •  Dòng điện: 23.9A tại 200 V (Tải nặng), 20.1A tại 240 V (Tải nặng)
  •  Dải tần số: 0.1 … 599 Hz
  •  Hãng sản xuất: Schneider
 • ATV320D11N4B

  Biến tần ATV320D11N4B Schneider

  • Công suất: 11 kW, 15 hp (Tải nặng)
  • Nguồn cấp (sai số nguồn cấp cho phép): 3  pha 380…500 V (- 15…10 %), 50…60 Hz (- 5…5 %)
  • Dòng điện: 36.6 A tại 380 V (Tải nặng), 25.6 A tại 500 V (Tải nặng)
  • Dải tần số: 0.1…599 Hz
  •  Hãng sản xuất: Schneider

Theme Settings