Cách cài đặt IG5A – Biến tần LS

Việc cài đặt để biến tần IG5A LS chạy ổn định và sửa lỗi khi cần không hẳn quý khách hàng nào cũng biết. Để tránh gặp khó khăn hay gián đoạn trong quá trình làm việc, các bạn nên biết và hiểu qua về quy trình cũng như cách lắp đặt cụ thể của IG5A. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt IG5A – Biến tần LS.

Dùng công tắc ngoài trên biến tần LS (IG5A) để điều khiển tần số trên bàn phím và chạy thuận/nghịch

Bước 1: Vào nhóm Drive của biến tần IG5A LS

• Vào hàm drv : Chọn “1” _Chạy thuận/nghịch bằng công tắc ngoài trên biến tần IG5A LS

• Vào hàm Frq : Chọn “0”_Cho phép cài tần số trên bàn phím

• Vào hàm 0.0 :  Nhấn “Enter”_Cài đặt tần số mong muốn

• Vào hàm ACC : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian tăng tốc

• Vào hàm dEC : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian giảm tốc

ig5a

ig5a

Bước 2: Vào nhóm Function 1 của biến tần IG5A LS

• Vào hàm F1 : Chọn “0” _Cho phép biến tần IG5A LS chạy thuận và nghịch  .

Chọn “1”_Không cho phép IG5A chạy thuận.

Chọn “2”_Không cho phép IG5A chạy nghịch.

• Vào hàm F21 : Cài “40~400”(Hz)_Cài tần số Max cho biến tần IG5A hoạt động (thường cài bằng tần số lưới điện).

• Vào hàm F22 : Cài “30~400”_Cài đặt tần số cơ bản cho biến tần IG5A (thường cài bằng tần số F21).

Bước 3: Vào nhóm Function 1 và 2 của biến tần LS

Các hàm đã cài trên bước 1 và 2 cơ bản biến tần LS đã chạy tốt.Tuy nhiên trong một số trường hợp cần thiết cài thêm một số hàm sau:

•  Hàm F4 :  Chọn “0”_Cho phép biến tần LS dừng theo kiểu Decelerate.                      

Chọn “2”_Cho phép dừng theo kiểu Free run

• Hàm F27 : Chọn “0” _Điều khiển Torque trên biến tần IG5A theo chế độ Manual.

=> F28 cài % (0~15)Torque khi chạy nghịch

=> F29 cài % (0~15)Torque khi chạy thuận

=> Hàm F27 : Chọn “1”_Điều khiển Torque  trên biến tần IG5A theo chế độ Auto.

• Bào vệ quá tải 

=> F57 = 30 –> 200 %

=> F58 = 0 –> 60s

• Hàm H20 : Chọn “1”_Cho phép biến tần LS chạy khi vừa cấp nguồn (công tắc ngoài đang ở chế độ chạy thuận(Fx) hoặc chạy nghịch (Rx)).

• Hàm H30 : Cài thông số công suất đông cơ 

• Hàm H34 : Cài dòng điện cho động cơ

• Hàm H72 : Chọn “0~17”_Cài thông số muốn hiển thị trên biến tần LS.

• Hàm H93 : Chọn “1”_ Trả về các thông số mặc định của nhà sản xuất biến tần LS.(Xóa hết dữ liệu đã cài.)

Để biết thêm chi tiết về cách cài đặt IG5A – Biến tần LS liên hệ ngay với hotline 19006536 để được tư vấn và hỗ trợ từ kỹ thuật viên. 

Tags:

About the Author

Related Post

Submit a Review

Display Name

Email

Title

Message

Theme Settings